20111016 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
16 tháng 10, 2011
Thư Giám tỉnh DCCT gửi anh em trong Dòng về cái gọi là “Dự án nước thải”
10/16/2011

Thư Giám tỉnh DCCT gửi anh em trong Dòng về cái gọi là “Dự án nước thải”

(VRNs) Thư của Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT gửi cho tất cả các linh mục, tu sĩ DCCT Việt Nam. Trong thư ngài viết: “K...
Thư Giám tỉnh DCCT gửi anh em trong Dòng về cái gọi là “Dự án nước thải” Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/16/2011 Rating: 5 (VRNs) Thư của Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT gửi cho tất cả các linh mục, tu sĩ DCCT Việt Nam. Trong thư ngài viết: “K...