20120109 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
9 tháng 1, 2012
Nguyễn Hoàng Phong (ĐHSPKT Vinh): “Chú sóc” trên sân cỏ
1/09/2012

Nguyễn Hoàng Phong (ĐHSPKT Vinh): “Chú sóc” trên sân cỏ

TNCG -  J.B. Hoàng Phong một trong 17 thanh niên yêu nước bị    công an bắt cóc, anh đã 2 lần bị bắt, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức....
Nguyễn Hoàng Phong (ĐHSPKT Vinh): “Chú sóc” trên sân cỏ Reviewed by Hoài An on 1/09/2012 Rating: 5 TNCG -  J.B. Hoàng Phong một trong 17 thanh niên yêu nước bị    công an bắt cóc, anh đã 2 lần bị bắt, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức....
ĐGH Biển Đức XVI thông báo bổ nhiệm 22 vị Hồng Y
1/09/2012

ĐGH Biển Đức XVI thông báo bổ nhiệm 22 vị Hồng Y

ĐGH BIỂN ĐỨC XVI THÔNG BÁO BỔ NHIỆM 22 VỊ HỒNG Y Công nghị sẽ được triệu tập vào ngày 18/02/2012 (TNCG) - RÔMA, ngày 06/01/2012 (ZENIT...
ĐGH Biển Đức XVI thông báo bổ nhiệm 22 vị Hồng Y Reviewed by Admin on 1/09/2012 Rating: 5 ĐGH BIỂN ĐỨC XVI THÔNG BÁO BỔ NHIỆM 22 VỊ HỒNG Y Công nghị sẽ được triệu tập vào ngày 18/02/2012 (TNCG) - RÔMA, ngày 06/01/2012 (ZENIT...
Các Hồng Y phục vụ đức tin và truyền thông
1/09/2012

Các Hồng Y phục vụ đức tin và truyền thông

CÁC HỒNG Y PHỤC VỤ ĐỨC TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐGH Biển Đức XVI nhắc nhở vai trò của hồng y viện RÔMA, 06/01/2012 (ZENIT.org) – Đức Biể...
Các Hồng Y phục vụ đức tin và truyền thông Reviewed by Admin on 1/09/2012 Rating: 5 CÁC HỒNG Y PHỤC VỤ ĐỨC TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐGH Biển Đức XVI nhắc nhở vai trò của hồng y viện RÔMA, 06/01/2012 (ZENIT.org) – Đức Biể...
Tương quan giữa người tín hữu giáo dân và hàng giáo phẩm
1/09/2012

Tương quan giữa người tín hữu giáo dân và hàng giáo phẩm

TƯƠNG QUAN GIỮA NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN VÀ HÀNG GIÁO PHẨM ( LG, 37)  (TNCG) - Roma Italia - Trong một số bài viết trước, chúng ta đã c...
Tương quan giữa người tín hữu giáo dân và hàng giáo phẩm Reviewed by Admin on 1/09/2012 Rating: 5 TƯƠNG QUAN GIỮA NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN VÀ HÀNG GIÁO PHẨM ( LG, 37)  (TNCG) - Roma Italia - Trong một số bài viết trước, chúng ta đã c...