20120206 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
6 tháng 2, 2012
Người tín hữu Chúa Kito trong chính trị
2/06/2012

Người tín hữu Chúa Kito trong chính trị

(TNCG) - NGƯỜI TÍN HỮU CHÚA KI TÔ TRONG CHÍNH TRỊ ( Nota doctrinalis: Ghi chú tín lý về người tín hữu Chúa Ki Tô trong chính trị) ...
Người tín hữu Chúa Kito trong chính trị Reviewed by Công Giáo Thanh Niên on 2/06/2012 Rating: 5 (TNCG) - NGƯỜI TÍN HỮU CHÚA KI TÔ TRONG CHÍNH TRỊ ( Nota doctrinalis: Ghi chú tín lý về người tín hữu Chúa Ki Tô trong chính trị) ...
Có một nền văn minh tên là: "Văn Minh Sự Sống và Tình Yêu"
2/06/2012

Có một nền văn minh tên là: "Văn Minh Sự Sống và Tình Yêu"

Mạc Khải(TNCG) - Nguồn tin Công Giáo từ Ba Lan cho biết, hôm 28:01/2012 vừa qua, nơi Thánh Địa quốc gia kính Đức Mẹ Đen Czestochowa ở ...
Có một nền văn minh tên là: "Văn Minh Sự Sống và Tình Yêu" Reviewed by Admin on 2/06/2012 Rating: 5 Mạc Khải(TNCG) - Nguồn tin Công Giáo từ Ba Lan cho biết, hôm 28:01/2012 vừa qua, nơi Thánh Địa quốc gia kính Đức Mẹ Đen Czestochowa ở ...
Blogger Người buôn gió bị cấm xuất cảnh
2/06/2012

Blogger Người buôn gió bị cấm xuất cảnh

VRNs (05.02.2012) - Hà Nội – Lúc 14:22, ngày 05.02.2012, blogger Người buôn gió – Bùi Thanh Hiếu đã bị lập biên bản cấm xuất cảnh t...
Blogger Người buôn gió bị cấm xuất cảnh Reviewed by Admin on 2/06/2012 Rating: 5 VRNs (05.02.2012) - Hà Nội – Lúc 14:22, ngày 05.02.2012, blogger Người buôn gió – Bùi Thanh Hiếu đã bị lập biên bản cấm xuất cảnh t...