20120702 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
2 tháng 7, 2012
Linh Mục và Giáo Dân Giáo Điểm Con Cuông Tiếp Tục Bị Đàn áp Khốc Liệt
7/02/2012

Linh Mục và Giáo Dân Giáo Điểm Con Cuông Tiếp Tục Bị Đàn áp Khốc Liệt

Một giáo dân bị đánh - Ảnh: giaoxubotda.net | Anthony Thiên Ân - Ngày 1 tháng 7 năm 2012: Như thường lệ, vào chiều Chúa Nhật hàng tuần...
Linh Mục và Giáo Dân Giáo Điểm Con Cuông Tiếp Tục Bị Đàn áp Khốc Liệt Reviewed by Admin on 7/02/2012 Rating: 5 Một giáo dân bị đánh - Ảnh: giaoxubotda.net | Anthony Thiên Ân - Ngày 1 tháng 7 năm 2012: Như thường lệ, vào chiều Chúa Nhật hàng tuần...
Giáo điểm Con Cuông liên tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu và quấy phá ngày 24/6.2012 Reviewed by Em Binh on 7/02/2012 Rating: 5