Thư của Paul Trần Minh Nhật gởi bố mẹ trước lúc bị bắt

Thiên Chúa – nguồn bình an đích thực

Cha mẹ kính mến,

Lời đầu thư con xin được vấn an sức khỏe cha mẹ. Con biết sức khỏe của Cha Mẹ ngày càng yếu hơn vì lo lắng cho đoàn con. Con xin lỗi Cha Mẹ vì gần đây đã làm cho Cha Mẹ phải lo nghĩ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Con cũng xin lỗi những lỗi lầm trong quá khứ mà đã làm Cha Mẹ tổn thương, những ngày tuổi trẻ bồng bột không vâng lời Cha Mẹ. Con xin lỗi cả những lỗi lầm có thể xảy đến trong tương lai nữa.

Con viết thư này gửi Cha Mẹ như một lời tri ân vì tất cả. Trước hết con cám ơn Cha Mẹ, điều này con chưa nói ra lời được bao giờ, vì đã sinh ra con, đã dưỡng dục con trong một gia đình Ki-tô giáo. Con cám ơn Cha Mẹ vì đã dành tình yêu thương cách đặc biệt cho con. Con cảm nhận được tình yêu của Mẹ những đêm con cảm cúm, bệnh tật, Mẹ đã lo lắng cho con nhiều. Con cám ơn sự nghiêm khắc mà Cha đã dùng để dạy con, nhớ những lần làm phiền lòng Cha Mẹ để bị đánh đòn.
Đọc Thêm