Kính Thăm Giáo Phận Vinh trong cơn bách hại

Kính phục, mến thương, gửi về Vinh,

Giông bão dập vùi vẫn trung trinh,
Giáo sĩ, giáo dân cùng một dạ,
Sống cho Công Lý với Hoà Bình.

Cảm thương Tín Hữu bị tù đày,
Gia đình cũng trải muôn đắng cay,
Chuá xưa chết nhục trên khổ giá,
Ta, đày tớ Chuá, phải giống Thày.

Gửi lòng kính phục đến Quý Cha,
Yêu dân, che chở tưạ mẹ gà,
Chống lại diều hâu cùng chim cắt,
Ấp ủ đàn con, giương cánh ra.

Đọc Thêm