Người vô thần và Giáo hội của một chân lý

Trong Giáo hội của Một Chân lý không có các nghi lễ, các bí tích, các thánh. Không có các giáo đường, sự thờ phượng, thánh lễ. Không có sách thánh, thánh nhạc, các tín điều. Không có luân lý, trách nhiệm, sự kết án.

Trong Giáo hội của Một Chân lý, chỉ có sự duy nhất và chân lý phi thường. Tính phi thường này là cách giải thích cho mọi lúc, mọi nơi, mọi sự và mọi người. Sự thật duy nhất về Giáo hội của Một Chân lý là vũ trụ trong một tổng thể vật chất đơn giản. Mọi thứ đều là vật chất, tự nhiên, khả dĩ quan sát. Nói cách khác, mọi thứ chỉ là một trong hai vật. Mọi thứ hoặc là vật chất hoặc là năng lượng. Mọi thứ hoàn toàn hiển nhiên, hoặc không hề hiện hữu.
Đọc Thêm

LM Nguyễn Văn Khải nói về Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam


Linh mục Nguyễn Văn Khải và phóng viên Hiền Vy của đài Á Châu Tự Do.

(Hiền Vy, thông tín viên RFA) - Trong chuyến ghé thăm thân nhân, bằng hữu và tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, vào ngày 11 tháng 9, LM Nguyễn Văn Khải đã có buổi nói chuyện với đồng hương Houston.
Đọc Thêm