Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt: Sám Hối Là Khởi Điểm

(Nữ Vương Công Lý) LTS: Chúa nhật thứ 26 Mùa thường niên đã đi qua, tuy nhiên, những suy tư của Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt về Lời Chúa Chúa nhật 26 Thường niên vẫn luôn có tính thời sự.
Làm một con người sống giữa trần thế, không ai lại không có những vấp ngã, những sai lầm. Chúa không đòi người ta phải hoàn hảo không bao giờ sai lỗi. Điều quan trọng là biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã và sám hối là khởi điểm cho sự hồi đầu quay về. Thiên Chúa là người Cha luôn chạnh thương con cái. Chậm giậm và giầu tình thương, luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai biết quay về.

Đọc Thêm

Con Đường Của Bạn

(Vũ Đông Hà - DLB) Bạn tôi bây giờ đang nằm co ro trong lao tù lạnh lẽo. Freedom is not free. Tự do không miễn phí. Bạn tôi đã biết như thế và bạn đã trả giá bằng sự giam cầm. Cái giá bạn phải trả không vì những lợi lộc cho riêng mình mà cho khát vọng của 90 triệu người: được sống thật sự tự do.

Niềm tin của bạn tôi ? Bạn quan niệm như thế nào về con đường xây dựng Tự do, Dân chủ? Điều gì đã thúc đẩy bạn bước vào hiểm nguy ? Tôi nhớ đến bạn và hồi tưởng lại những đêm về sáng chúng tôi đã cùng trao đổi những giấc mơ chung về tương lai đất nước, chia sẻ với nhau về niềm tin vào con đường chính nghĩa, và tôi muốn viết lại. Viết về bạn và những người đã đánh đổi bình an cá nhân để mưu cầu hạnh phúc cho muôn người. Những gì về bạn không vĩ đại, cũng chẳng hùng tráng, chỉ bình thường như bao người Việt Nam yêu nước. Nhưng đó cũng là những điều mà hơn bao giờ hết, cần được viết ra.
Đọc Thêm