Video Thanh Niên Công Giáo Bị Cộng Sản Việt Nam Bách Hại

Sinh viên Công giáo Vinh học hỏi Giáo huấn xã hội Công giáo

(Peter Dũng - TNCG)"Giáo huấn xã hội của Giáo Hội giới thiệu quan điểm của Công giáo về con người, về gia đình, các nền văn hóa, cuộc sống xã hội, cơ cấu chính trị, hệ thống văn hóa, vấn đề phát triển, tình liên đới giữa các tầng lớp xã hội cũng như giữa các quốc gia...” (1). Hiểu được vấn đề cấp thiết của việc học hỏi và áp dụng Giáo huấn xã hội Công giáo vào đời sống, Ban Giới trẻ kết hợp cùng Ban Giáo lý - Đức tin Giáo phận đã tổ chức Khóa học về “Giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công giáo” (GHXHCG) dành cho sinh viên và những người làm ăn xa.
Đọc Thêm