Hiệp Thông Cầu Nguyện Với Thái Hà

 VRNs – Trong thư gửi cho các linh mục, tu sĩ DCCT Việt Nam ngày 15/10/2011, linh mục Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT VN đã viết: “Dừng ngay dự án xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại tu viện cho DCCT Hà Nội là ý kiến của các linh mục tu sĩ DCCT Hà Nội và cũng là ý kiến của cộng đoàn dân Chúa ở Thái Hà. Tôi ủng hộ ý kiến đó".

Xin hiệp thông cầu nguyện với Thái Hà trong thời gian sắp tới. VRNs giới thiệu với quý độc giả bài viết của tác giả Hà Minh Thảo được đăng trên Vietcatholic.net sau đây.
Đọc Thêm