Lời kể của người cùng buồng giam với anh Đoàn Văn Vươn

Blog Cu Vinh - Câu chuyện của một bị can giam cùng buồng với anh Đoàn Văn Vươn đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện trong một tuần ở cùng anh Vươn.

Người này áp tết được tại ngoại và ngay lập tức liên hệ với gia đình để thông tin về sức khỏe và tỉnh thần anh Vươn trong trại tạm giam.

Người này sẵn sàng chịu trách nhiệm về những điều mình kể và sẵn sàng làm chứng về những gì trong thời gian ở trại tạm giam.
Tuy nhiên, chúng tôi không thể đưa lên hết, bài này chỉ đưa một phần trăm câu chuyện, phần lớn nội dung lời kể chúng tôi sẽ xử lý ở kênh khác, như là chứng cứ bổ sung cho một vụ việc đã rất tai tiếng.
Đọc Thêm

Giá trị việc làm con người trong huấn dụ xã hội của giáo hội(4)

NGUYỄN HỌC TẬP(TNCG) -  Làm việc để phục vụ.

Việc làm và đất đai là những yếu tố thiết yếu cho đời sống xã hội.

Mỗi việc làm một cách nào đó được kêu gọi để cung ứng nhu cầu ngoài ra cho chính mình, cả còn cho người khác:

- "Làm việc cho người khác" ( CA, n.31).

Điều đó dĩ nhiên cho thấy như là hậu quả cần thiết của đặc tính phổ quát tài nguyên của cải, đi liền với địa vị thống trị trên vạn vật, được Thiên Chúa ban cho con ngưòi, khi Người tạo dựng nên vũ trụ.

Đọc Thêm

Sống trong Giáo Hội

Lamhong.org - Bạn thân mến, có người nói rằng tin đạo chứ đừng tin người có đạo. Nội dung câu nói phần nào chịu ảnh hưởng từ lời dạy của Đức Phật khi Ngài dạy các đồ đệ “ngón tay không phải là mặt trăng.” Ngài muốn dạy các đồ đệ rằng cần nhìn mặt trăng theo hướng ngón tay Ngài chỉ chứ đừng chỉ nhìn ngón tay Ngài để rồi không nhìn thấy mặt trăng. Tôi cần Giáo Hội để tìm đến với Chúa và gặp được Ngài.

Giáo Hội vẫn đang trên con đường lữ hành tiến về quê trời. Và như thế, Giáo Hội thánh thiện nhưng chưa hoàn thiện. Giáo Hội thánh thiện vì là Giáo Hội của Chúa. Giáo Hội chưa hoàn thiện vì bao gồm những con người còn bất toàn. Tôi còn nhớ Phêrô chối thầy, Phaolô bắt đạo, đêm dài trung cổ của Giáo Hội với nhiều tai tiếng về luân lý của hàng giáo sĩ thời đó… Nhưng chính vì thế mà Đức Giêsu đã làm người, chết và sống lại để cứu chuộc Giáo Hội và tất cả những ai muốn tham gia cùng một niềm tin với Giáo Hội ấy.
Đọc Thêm