Kêu Gọi EU Ép Việt Nam Về Nhân Quyền

BBC - 17.4.2013: Trước đối thoại nhân quyền vào ngày 18/04, các tổ chức nhân quyền kêu gọi Liên hiệp Châu Âu EU gây sức ép để Việt Nam tôn trọng truyền thông.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ và trang Democracy Digest đều có bài viết kêu gọi EU nêu tình trạng nhân quyền mà họ nói rằng đã tồi tệ đi trong đối thoại với Hà Nội vào ngày 18/4.

Điều phối viên Chương trình Châu Á của CPJ, ông Bob Dietz, nói cho dù Cuộc chiến Việt Nam đã ở lại sau từ lâu hiện vẫn còn xung đột nội bộ ở bên trong Việt Nam một phần do hậu quả của cuộc chiến này.
Đọc Thêm