Đại Biểu Quốc Hội Trương Trọng Nghĩa Dám Nói Sự Thật Trước Quốc Hội.

Nếu 500 đại biểu Quốc hội được như ông Trương Trọng Nghĩa thì Việt Nam đã bắt kịp Hàn Quốc từ lâu rồi chứ không chờ đến 30 năm nữa.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét