Bài Giảng Của Linh Mục Antôn Đặng Hữu Nam Giáo Phận Vinh Ngày 2/9

Bài giảng của Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam (quản xứ Bình Thuận - giáo phận Vinh) ngày 2/9/2011 về hiện trang của xã hội VN sau khi khi ĐCSVN cướp chính quyền 1945.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét