Gp Kontum: Cảm Nghĩ Cha Micae Hoàng Đức Oanh Về Việc Hủy Bỏ Cuộc Tỉnh Tâm Năm 2015 Của Linh Mục Đoàn

Ngày 22.10.2015, ban mục vụ truyền Thông giáo phận Kon-Tum có một cuộc gặp gỡ trao đổi với Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận ko Tum, về việc hủy bỏ cuộc tỉnh tâm năm 2015 của linh mục đoàn giáo phận.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét