Nông Hùng AnhThành Phố Lạng Sơn

23 tuổi, sinh viên năm thứ 4, Khoa tiếng Trung Đại học Hà Nội. Là tín đồ Tin Lành, Yêu chuộng công lý sự thật, ký tên ngăn chặn khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, biểu tình phản đối Trung Quốc Xâm lược, học viên của Truyền thông Chúa Cứu Thế. Bị bắt ngày 5/8/2011 tại Hà Nội.

Xem các bài liên quan đến anh Nông Hùng Anh.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét