Houston: Sự Thật Tỏa Sáng - Công Lý Ngự Trị


VRNs - Texas, USA – Chiều ngày 15.10.2011 giờ Texas, tức sáng Chúa nhật, giờ Việt Nam, các bạn trẻ Công giáo Việt Nam thuộc giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, thành phố Houston, Texas, do các cha Dòng thánh Đa Minh chăm sóc, đã tổ chức thánh lễ, và thắp nến cầu nguyện cho 15 thanh niên Công giáo và Tin Lành đã bị bắt oan sai, và bị ghép cái tội sai quấy theo điều 79 của Bộ luật hình sự VN.
Thánh lễ tổ chức trang trọng trong nhà thờ, sau đó, cộng đoàn rước ra hang đá Đức Mẹ Lộ Đức để thắp nến cầu nguyện.
Đọc Thêm