Ngày Assisi năm 2011: Thắp 300 ngọn đèn cho hòa bình và tự do

 Assisi ‘Ngày suy tư, đối thoại, và cầu nguyện cho Hòa bình và Công lý trên thế giới’ đã kết thúc trong cách đơn giản nhất và thi vị nhất, với sự trao đổi bình an giữa các người tham dự. Trước sự trao đổi này là việc thắp sáng các ngọn đèn nhỏ, mà một nhóm thanh niên thinh lặng trao cho 300 đại diện, những người đã đến Átxidi (Assisi, Ý) theo lời mời của ĐTC Biển Đức XVI.

Ngày 27-10 kết thúc trong một quảng trường gần Vương cung thánh đường thánh Phanxicô, nơi mà năm 1986 ngày cầu nguyện hoà bình đã được tổ chức lần đầu tiên. Không giống như các lần trước, lần này không có việc cầu nguyện công khai, hoặc theo nhóm, riêng biệt hoặc theo thứ tự, nhưng có vài phút im lặng trước khi các ngọn đèn được thắp lên, đi kèm với âm thanh của đàn hạc. Mỗi người tham gia, như có người nói, đã có thể “kêu xin hồng ân hòa bình hoặc bày tỏ hy vọng cho hoà bình, trong lương tâm sâu thẳm của mình”.
Đọc Thêm