Giáo dân Thái Hà đã về nhà


Nguoibuongio1972 - 19 giờ ngày 9-11-2011, ông Lu-i Vũ Đức Dũng đã về từ trụ sở phòng PC14 CATPHN sau 36 tiếng đồng hồ bị giữ tại đó.

Ông Dũng bị bắt bởi Nguyễn Thị Lý, cán bộ phụ nữ phường Quang Trung gọi điện báo công an về việc ông Dũng và thị Lý cãi nhau tại cửa nhà ông Dũng sáng ngày 8-11-2011.

Việc ông Dũng và thị Lý được giải quyết nhanh gọn, bởi tính chất không có gì phức tạp. Thế nhưng sau khi hai bên ký hoàn thuận xong. Ông Vũ Đức Dũng tiếp tục bị giữ lại để trả lời thẩm vấn về những người giáo dân, linh mục và một số người bạn không Công Giáo của các giáo dân này.

Đọc Thêm

Giáo xứ Nghi Lộc, GP Vinh nổi lửa hiệp thông với Thái Hà

Congdoanvinh.com - Được tin SOS của người anh em Giáo xứ Thái Hà: vào lúc 14h45 ngày 03 tháng 11 năm 2011, có một toán khoảng 100 người dân ùa vào sân Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà chửi bới, nhục mạ, gây hấn với các Linh mục, tu sĩ. Đây là một tin chấn động đối với Giáo hội Việt Nam và nhất là đối với Giáo xứ Nghi Lộc vốn yêu chuộng Sự Thật – Công Lý – Hòa Bình. Người giáo dân Giáo xứ Nghi Lộc hiểu rằng: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, hơn nữa, với niềm xác tín của những người Công giáo: “tất cả chúng ta đều là anh em một nhà, đồng thời cũng là những chi thể trong một thân thể mầu nhiệm, Chúa Kitô là Đầu. Hội Thánh là Thân Thể, trong Thân Thể đó cũng có những chi thể. Khi một chi thể bị đau, lập tức cả Thân Thể đều bị đau và khó chịu”.
Đọc Thêm

Tuyên Bố Chung Của Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Chống Lại Sự Giam Giữ Trái Pháp Luật

www.baomoionline.com - Tuyên Bố Chung Của Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Chống Lại Sự Giam Giữ Trái Pháp Luật.

- Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ.
- Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California.
- Liên Hội Hội Sinh Viên Việt Nam - Ontario.
- Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường.
- Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu Miền Nam California.
- Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu - Toronto.

Đọc Thêm