Tổng hợp biểu tình toàn quốc ngày 22.7.2012

TNCG Hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình biểu toàn quốc trên trang www.danoan2012.blogspot.com. Tại các điểm Hà Nội, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn sẽ có biểu tình chống Trung Quốc vào sáng nay.


11:10 - Lúc này, mọi người đã tự động giải tán.

10:56 - Tại Hà Nội, đoàn biểu tình đang tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ hô vang những khẩu hiệu yêu nước 
Tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ, bà Lê Hiền Đức tường thuật việc chính quyền ngăn cản xuống đường bày tỏ lòng yêu nước
Đọc Thêm