Đừng Mắc Lừa Mưu Đồ của Cộng Sản

Như Nguyên (Danlambao) - Với chủ trương dùng bạo lực để thiết lập một chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam, cộng sản Việt Nam (csvn) đã không từ bỏ bất cứ hành động bạo tàn nào nhằm đạt được mục đích đã đề ra. Nhưng cuộc sống có một quy luật “Đã bạo lực thì phải tàn lụi”. Hiện nay csvn đã và đang tìm mọi cách để kéo dài thời điểm lụi tàn đó.

Giai đoạn từ năm 1930 đến 1945, để tranh giành ảnh hưởng chính trị tại nước ta, csvn đã có nhiều biện pháp tàn bạo giết hại các đảng phái khác, đặc biệt đảng “Việt Nam quốc dân đảng” do Nguyễn Thái Học làm lãnh tụ (do điều kiện truyền thông nước ta lúc đó chỉ là truyền miệng nên những sự kiện này, hiện nay có ít người được biết đến. Trước năm 1975, miền nam có xuất bản cuốn tiểu thuyết “Dòng sông trắng” của Triều Linh, tác giả là một nhà giáo di cư vào nam năm 1954, trong lời nói đầu tác giả cam kết với tư cách là một nhà giáo, câu chuyện là hư cấu, nhưng những sự kiện đảng csvn thanh trừng đẫm máu các đảng phái mà tác giả đưa ra là có thật, qua đó ta có thể hình dung được phần nào sự bạo tàn của csvn). Sau khi nắm được chính quyền ở miền Bắc vào năm 1945, nhưng chưa thực sự thu phục được lòng dân, csvn đã chiêu dụ các thành phần tri thức soạn thảo ra bản hiến pháp năm 1946. Khi đã nắm vững được chính quyền thì chúng ta đã biết những gì đã xảy ra trên miền Bắc và cả hai miền tứ 1975 đến nay.
Đọc Thêm

Bao Nhiêu Ý Dân Thì Đủ?

Phạm Thị Hoài, Pro&Contra, 22.2.2013: Trong lịch sử phát triển và hoàn thiện thể chế dân chủ (democracy) của nhân loại, những nước đi sau thường bao giờ cũng được hưởng lợi nhiều hơn khi đã nhìn thấy rõ những thiết chế (institution) cơ bản của dân chủ như cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp, các đảng phái chính trị hay hiến pháp…Nhưng điều đó không có nghĩa những nước đi sau hoàn toàn có thể dễ dàng xây dựng được ngay các thể chế dân chủ thành tâm và vững vàng như Thụy Điển, Na uy, Hoa Kỳ, Đức, Australia, Pháp,…Bởi, phía sau các thiết chế quen thuộc và dễ mô tả đó là cả một nền văn hóa dân chủ cùng nhiều thiết chế dân chủ thiết yếu khác đã được công phu tạo dựng và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đấy là chưa nói đến những nan giải do những kẻ độc tài của thời đại dân chủ luôn tạo ra các loại dân chủ giả hiệu, giả hình để đánh lừa dân chúng. Những kẻ độc tài có thể rất kém trong việc kinh bang tế thế cho quốc gia, dân tộc, nhưng chúng ta đừng quên nghề của họ là làm cho quyền lực độc đoán sống lâu và sống đẹp – đẹp về hình thức.
Đọc Thêm