Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Công Lý - Hoà Bình và Sự Thật

TNCG - 21.4.2013: Tối ngày 19 tháng 4 năm 2013 tại thánh đường giáo xứ Song Ngọc giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh diễn ra buổi thắp nến cầu nguyện rất long trọng và sốt sắng.

Mở đầu buổi cầu nguyện linh mục JB. Nguyễn Đình Thục cha quản xứ giáo xứ Song Ngọc có lời kêu gọi sự hợp ý của bà con giáo dân trong xứ cầu nguyện cho các nạn nhân của chế độ, cách riêng là 14 thanh niên công giáo giáo phận Vinh sắp bị đưa ra xử phúc thẩm, và luật sư Lê Quốc Quân. Họ là những người dám can đảm đứng lên để nói lên tiếng nói của những người yêu nước. Nhưng lại bị khép cho một cái tội “chống phá nhà nước”.

Đọc Thêm