Giáo xứ Yên Lý - Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Công Lý và Hòa Bình

Cha Phero Trần Đình Lai suy tôn Thánh Gía
Trong vụ đập phá Thánh Gía Đồng Chiêm
VRNs (09.09.2011) – Nghệ An – Tại Nhà thờ giáo xứ Yên Lý, hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh. Cha Phêrô Trần Đình Lai cùng quý ban ngành, các hội đoàn và giới trẻ của giáo xứ Yên Lý đã tổ chức giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cách riêng cho Công lý và Hòa Bình, cho các tù nhân lương tâm và những Thanh niên của Công giáo, Phật giáo và Tin lành bị bách hại vì họ đã can đảm đấu tranh cho chủ quyền biển đảo và nhân quyền ở Việt nam.

Đọc Thêm