Cập Nhật Thêm Tình Hình Anh Em Thanh Niên Công Giáo & Tin Lành Bị Bắt


Hôm nay thứ 7 ngày 22 tháng 10 năm 2011, đại diện một số gia đình đã đến trại B14 để gửi quà cho các anh em đang bị giam trong trại. 

Cho đến nay có 8 người hiện đang bị giam ở trại tạm giam B14 gồm: Paulus Lê Sơn, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh và Thái Văn Dung. 

Theo lịch của trại giam thì cứ 2 tuần được gửi quà và tiền vào cho các nạn nhân một lần, vì điều kiện ở xa cho nên mỗi gia đình mỗi tháng chỉ đi thăm được một lần còn lại có thể gửi sổ nhờ những người quen biết ở Hà Nội gửi quà. 
Đọc Thêm

Lễ cầu nguyện cho blogger Điếu Cày & blogger Paulus Lê Sơn

VRNs - Thánh lễ đồng tế chiều 20.10.2011 tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT, 38 Kỳ Đồng Quận 3, do cha Giuse Đinh Hữu Thoại chủ tế, cha Antôn Lê Ngọc Thanh đồng tế với ý chỉ cầu nguyện cho công lý hòa bình trên đất nước Việt Nam và cầu nguyện cho Blogger Điếu Cày và Blogger Paulus Lê Sơn.

Trong lời dẫn nhập lễ cha Giuse Đinh Hữu Thoại mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho công lý hòa bình trên quê hương Việt Nam, cầu nguyện cho những người đang bị áp bức tù đày chỉ vì họ mưu cầu một xã hội công bằng, dân chủ, tự do tôn giáo. Đặc biệt trong thánh lễ này cầu nguyện cho Blogger Điếu Cày vì anh đã bị bắt giam trái pháp luật đúng một năm mà gia đình cũng chưa nhận được tin tức gì về anh. Với Blogger Paulus Lê Sơn phóng viên VRNs thì ngày hôm nay chính là sinh nhật của anh và anh cũng là một trong số 15 thanh niên công giáo trẻ bị công an bắt cóc trong ba tháng gần đây.
Đọc Thêm