Video: Bài Phát Biểu Của Đức Thánh Cha Phanxicô Trước Quốc Hội Hoa Kỳ Lúc 9h 20, Ngày 24.9.2015


Bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Quốc Hội Hoa Kỳ lúc 9 giờ 20, ngày 24.9.2015 (giờ Washington, D.C)

Thuyết minh lời Việt: LM. Giuse Hoàng Trương Hoàng Vũ, DCCT

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét