ĐGM Kontum Nói Với Chủ Tịch Quốc Hội VN: Hoãn Ra Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo Và Cho Biết Thỏa Hiệp Thành Đô

Kontum - Trong Văn thư số 63/VT/'15/tgmkt đề ngày 28/4/2015 do 2 Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh và Phêrô Trần Thanh Chung của Giáo phận Kontum góp ý Dự Thảo 4 “Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo” có 7 nhận định (ý kiến) và 2 đề nghị.

Dự Thảo 4 “Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo” lại do "những người không có tôn giáo" soạn và áp đặt.

Bên cạnh đó, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh nói thêm: "Điều chúng tôi bận tâm lúc này là Thỏa hiệp Thành Đô năm 1990". Trước đó ngài bảo với ông Chủ tịch Quốc hội "hoãn việc biểu quyết luật Tín ngưỡng Tôn giáo" 
 
 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét